Alliance Agro Məhsullar

MƏHSULLAR

Məhsullarımızla tanış olun

Böyürtkən

Böyürtkən və moruğun 250-dən çox növü vardır. ...

Heyva

Heyva Azərbaycanda çox qədimdən becərilən və ...

Moruq

Moruq qiymətli giləmeyvə bitkisidir. Ətirli, ...

Çiyələk

Qiymətli giləmeyvə bitkilərindən olan çiyələk ...

Xiyar

Xiyar müalicəvi əhəmiyyətinə görə qədim ...

Kartof

Kartof çoxillik ot bitkisidir və əhali üçün ...

Pomidor

Alyans Aqro şirkəti Şəmkir və Xaçmazda pomidor ...

Xurma

Dünyanın ən qədim meyvə bitkilərindən hesab ...

Nektarin

Nektarin çox fərqli bir meyvədir. Nektarin ...

Qarpız

Qarpız boranıkimilər fəsiləsinə mənsub olub ...

Şaftalı

Şaftalının meyvələrinin qiymətli kimyəvi tərkibi ...

Ərik

Meyvələri zəngin kimyəvi tərkibə və yüksək ...

Gavalı

Gavalı kürə, ehram, dağınıq formalı çətrə malik, ...

Gilas

Gilas geniş yayılmış meyvə bitkisidir. Çiçəkləri ...

Nar

Nar çox qədimdən becərilən və istifadə olunan ...

Armud

Armud ağ çiçəkli bir ağacın yumşaq, sulu və şirin ...

Üzüm

Azərbaycanın ayrı-ayrı zonalarında (xüsusilə ...

Alma

Alma ölkəmizdə meyvə bitkiləri içərisində ən ...

Çiyələk

Qiymətli giləmeyvə bitkilərindən olan çiyələk ...

Xiyar

Xiyar müalicəvi əhəmiyyətinə görə qədim ...

Kartof

Kartof çoxillik ot bitkisidir və əhali üçün ...

Pomidor

Alyans Aqro şirkəti Şəmkir və Xaçmazda pomidor ...

Böyürtkən

Böyürtkən və moruğun 250-dən çox növü vardır. ...

Moruq

Moruq qiymətli giləmeyvə bitkisidir. Ətirli, ...

Çiyələk

Qiymətli giləmeyvə bitkilərindən olan çiyələk ...

Xiyar

Xiyar müalicəvi əhəmiyyətinə görə qədim ...

Pomidor

Alyans Aqro şirkəti Şəmkir və Xaçmazda pomidor ...

Nektarin

Nektarin çox fərqli bir meyvədir. Nektarin ...

Qarpız

Qarpız boranıkimilər fəsiləsinə mənsub olub ...

Şaftalı

Şaftalının meyvələrinin qiymətli kimyəvi tərkibi ...

Ərik

Meyvələri zəngin kimyəvi tərkibə və yüksək ...

Gavalı

Gavalı kürə, ehram, dağınıq formalı çətrə malik, ...

Gilas

Gilas geniş yayılmış meyvə bitkisidir. Çiçəkləri ...

Armud

Armud ağ çiçəkli bir ağacın yumşaq, sulu və şirin ...

Üzüm

Azərbaycanın ayrı-ayrı zonalarında (xüsusilə ...

Alma

Alma ölkəmizdə meyvə bitkiləri içərisində ən ...

Heyva

Heyva Azərbaycanda çox qədimdən becərilən və ...

Xiyar

Xiyar müalicəvi əhəmiyyətinə görə qədim ...

Xurma

Dünyanın ən qədim meyvə bitkilərindən hesab ...

Nar

Nar çox qədimdən becərilən və istifadə olunan ...

Armud

Armud ağ çiçəkli bir ağacın yumşaq, sulu və şirin ...

Üzüm

Azərbaycanın ayrı-ayrı zonalarında (xüsusilə ...

Alma

Alma ölkəmizdə meyvə bitkiləri içərisində ən ...

Xurma

Dünyanın ən qədim meyvə bitkilərindən hesab ...

Armud

Armud ağ çiçəkli bir ağacın yumşaq, sulu və şirin ...

Alma

Alma ölkəmizdə meyvə bitkiləri içərisində ən ...