Alliance Agro Xidmətlər Meyvə və tərəvəz məhsullarının İXRAC və İDXALI

Meyvə və tərəvəz məhsullarının İXRAC və İDXALI

Ölkələr arasında aparılan ticarət əlaqələri zamanı məhsul və ya xidmətlərin ölkəyə gətirilməsi (idxal) və ölkədən çıxarılması (ixrac) əməliyyatlarını təşkil edir. İdxal dedikdə, məhsulun ölkə ərazisinə yenidən qaytarılmamaq şərti ilə daxil edilməsi başa düşülür. İdxalata ölkənin iqtisadiyyatında istehlak üçün nəzərdə tutulan idxal olunan məhsullar və təkrar idxal rejiminə əsasən dövlətin ərazisinə gətirilmiş mallar aid edilir. İdxalın həyata keçirilmə məbləği deyildikdə buraya idxal ediləcək məhsulun qiyməti, həmin məhsulun idxalat ölkəsinin sərhəddinə daşınmasına və sığortalanmasına çəkilən xərclərin cəmi aiddir. Bu səbəbdəndə idxal olunan məhsulun qiyməti idxalat ölkəsindəki qiymətdən fərqlənərək, artımla olur. Bir qayda olaraq bütün xərclər məhsulu alan ölkə tərəfindən ödənilmiş olur. İxrac dedikdə isə, məhsulların ölkə sərhəddindən çıxarılaraq, xarici bazarlarda realizəsi nəzərdə tutulur. Ixrac əməliyyatı məhsulun ölkə sərhəddini tərk etdiyi zaman həyata keçirilmiş sayılır.

"ALYANS AQRO" MMC Rusiya və digər ölkələrlə pomidor, xurma və digər meyvələrin idxal-ixracını həyata keçirir.